Kafeinin Spor Performansı Üzerindeki Etkisi: Genetik Polimorfizmler ve Ergojenik Faydaları

2022 yılında yapılan bir çalışmaya göre sporcular arasında fiziksel performansı arttırmak için kullanılan kafeinin düşük-orta dozlarda (3-6 mg/kg) performansı geliştirme potansiyeli olduğu belirtiliyor. Ancak, kafeinin kişilere göre farklı şekilde etki edebileceği ve genetik faktörlerin önemli olduğu vurgulanıyor. Bu bağlamda, kafein metabolizmasından sorumlu olan CYP1A2 genindeki polimorfizmlerin (AA genotipi hızlı, AC/CC genotipleri yavaş metabolize edenler olarak kabul ediliyor) ve Adenosin A2A reseptör genindeki (TT genotipi yüksek, CC/CT genotipleri düşük cevap verenler olarak kabul ediliyor) polimorfizmlerin kafein etkisindeki rolü inceleniyor. Yapılan çalışmalarda sonuçlar çelişkili olsa da, kafeinin CYP1A2 genotipine göre performansı arttırabileceği, ADORA2A genotipine göre idrar üretimini ve hareketliliği artırabileceği bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma, kafeinin sporcuların performansını arttırmada farklı genotiplere göre farklı etkilerinin olduğunu göstermiştir.

Kaynak: https://doi.org/10.29359/BJHPA.14.3.08